روایتی از امپریالیسم فرهنگی

روایتی از امپریالیسم فرهنگی

امپریالیسم فرهنگی، به استفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی، برای قبولاندن ارزشهای فرهنگی متعلق به قدرت استعمارگر در میان مردم جامعه هدف گفته می‌شود که بطور مستقیم فرهنگ آن جامعه را مورد یورش قرار می‌دهد. اهمیت مضاعف امپریالیسم فرهنگی از این جهت است که استعمارگران به وسیله آن پایه‌های تسلط سیاسی-اجتماعی را محکم می‌کنند.

تلاش تلگرام برای تمرکززدایی

تلاش تلگرام برای تمرکززدایی

موسس تلگرام معتقد است: آمریکا می تواند از کنترل خود بر دلار و سیستم مالی جهانی استفاده کند تا هر بانک یا حساب بانکی را در دنیا مسدود کند. علاوه بر این می‌تواند با کنترل خود بر اپل و گوگل سبب حذف هرگونه برنامه‌ای از اپ‌استور یا گوگل‌پلی شود. بنابراین این مسئله حقیقت دارد که سایر کشورها قدرت کامل برای تصمیم‌گیری ندارند.

آموختن زبان مادری هم، «حق مسلم ماست»

آموختن زبان مادری هم، «حق مسلم ماست»

اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله قوانین نوشته شده‌ای است که علی‌رغم وضع آن توسط قانون گذاران، نه توسط دولت اجرا می‌شود و نه توسط نمایندگان ملت در مجلس مورد توجه آنچنانی است. حق “آموختن زبان مادری” در این اصل، برای همه ایرانیان به رسمیت شناخته شده و دولت موظف به اجرای قانونی است که مورد تایید همه ملت ایران است.